Pipe Laser Cutting Machine

Rör och profiler används i många applikationer, från maskinteknik och systemkonstruktion till möbelindustrin. Lasrar har öppnat nya designmöjligheter, så fler och fler designers utnyttjar fördelarna med laserskurna rör och profiler för att avsevärt öka efterfrågan.

Inte bara rör eller inte bara plåt utan både rör och plåt med en enda maskin. Tack vare denna kombination laser från ACCURL kommer din förmåga att byta från ark till rörtillverkning låta dig utveckla nya marknadsmöjligheter utan de stora investeringarna och golvutrymmet som krävs för två separata maskiner. Till skillnad från andra kombinationsmaskiner på marknaden äventyras inte produktiviteten för varken rör eller ark jämfört med dedikerade laseranordningar för enskilda ändamål.